Kosten

Calculatiemodel

Ervaring speelt een belangrijke rol om tot een juiste calculatie te komen. Omdat wij een vaste werkwijze hanteren bij het calculeren van de kostprijs van een product kunnen wij een heldere offerte neerleggen conform de metaalunie voorwaarden. Simulaties vanuit het 3D model geven aanvullende informatie om tot de juiste calculatie te komen.

Contractopties

Afhankelijk van de behoefte kunnen wij zowel met losse orders als met contracten werken. Hierbij zijn verschillende afspraken te maken met betrekking tot de verantwoordelijkheid en beschikbaarheid van materialen, halffabricaten en eindproducten. Daarnaast kunnen contracten ook het voordeel van een stabiel prijsniveau over een langere periode bieden.

TCO

De productprijs alleen is niet bepalend. Het is van belang om naar de TCO (Total Cost of Ownership) te kijken. Wij zoeken hierbij samen met de klant naar de beste oplossing. Met een open kostencalculatie kunnen wij volledig inzicht geven in de opbouw van onze verkoopprijs.

Inkoop

De basis van een goede kostprijs wordt mede bepaald door de eigen inkoopkosten. Onze partners en tier 2 leveranciers zijn zich hiervan bewust en bij Wilvo is hier een continue focus op. De langdurige samenwerking die wij met onze klanten hebben, zoeken wij ook met onze toeleveranciers. Betrouwbare partners met een stabiel prijspeil zijn voor ons van groot belang. Ons inkoopvolume in combinatie met een zorgvuldige leverancierselectie zorgt ervoor dat wij goede inkoopcondities hebben.

Ervaring

Wilvo is een financieel stabiele partner met een heldere visie en open werkwijze. Dat is ook de reden van de langdurige relatie die we met veel van onze klanten hebben.

img
img
img
img
img